Svenneprøve ~//~ Apprentices' Final Examination

FYI: Beskrivelse under hvert bilde. ~//~ Description below each image.Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================


Dag # 01:
-----------

Taket ferdig. En halv takplate i omlegg/overlapp på "hele" plater. Øvrige felt jevnt og pent fordelt - til tross for "uheldig" lengdemål på rommet - 385 cm.

Første rad: 2 x 72,5 cm + 2 x 120 cm= 385 cm
Andre rad: 2 x 12,5 cm + 3 x 120 cm = 385 cm

Tredje rad ~ samme som første rad, fjerde rad ~ samme som andre rad, som vist på tegningen ovenfor.

~//~

Day # 01:
-----------

Roof finished. One half roofing sheet in alter/overlap on whole roofing sheets. Remaining fields evenly and nicely divided - despite the rooms "unlucky" length measurement - 385 cm.

First row: 2 x 72,5 cm + 2 x 120 cm = 385 cm
Second row: 2 x 12,5 cm + 3 x 120 cm = 385 cm

Third row ~ same as 1st row, fourth row - same as 2nd row, as shown on the draft above.

 

Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================

Dag # 01:
-----------

Første veggen ferdig platet ...

~//~

Day # 01:
-----------

First wall finished plated ...

 

Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================

Dag # 02:
-----------

Bak-veggen ferdig. Tak ferdig listet med skyggelister.

Day # 02:
-----------

Back-wall finished. Roof finished corniced with shadow trims.

 

a

Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================

Dag # 02:
-----------

Dørkarm montert og dør satt inn. Tak ferdig listet med skyggelister.

Day # 02:
-----------

Door frame assembled and door installed. Roof finished corniced with shadow trims.


Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================

Dag # 03:
-----------

Døren ferdig.

Day # 03:
------------

Door finished.

 

Prosjekt # 01/02 ~//~ Project # 01/02:
============================

Dag # 03:
-----------

Vinduet ferdig. Utvendig hjørnelist satt på.

Day # 03:
-----------

Window finished. External corner cornice fixed.

 

Prosjekt # 02/02 ~//~ Project # 02/02:
============================

Dag # 03:
-----------

Utgangspunktet ...

Day # 03:
-----------

The starting point ...

 

Prosjekt # 02/02 ~//~ Project # 02/02:
==========================

Dag # 03:
-----------

Taksperrene klare.

Day # 03:
-----------

Ceiling girders ready.Prosjekt # 02/02 ~//~ Project # 02/02:
============================

Dag # 04:
-----------

Dobbel bunnsvill og stendere på plass.

Day # 04:
-----------

Double ground beam and pedestals in place.

 

Prosjekt # 02/02 ~//~ Project # 02/02:
============================

Dag # 05:
-----------

Spikerslag felt inn. Jeg fikk såvidt begynt på kledningen, før prøvenemda kom på befaring... og ... Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiha! :-))
BESTÅTT! :-))

Day # 05:
-----------

Nailing strips in place. I just barely got started on the wood panelling, before the examination committee arrived for the inspection... and ... Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiha :-)) PASSED IT! :-))

 

~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~ ¤ ~

 

Dag # 08:
-----------

Ferdig! :-)

Day # 08:
-----------

Finished! :-))