Terrasse ~ Vågsbygd, Kristiansand S

Den utvendige delen av renoveringsprosjektet; En terrasse hvor bordene er skrålagt.

 


Den øvre skrådelen mot hekken er utvidelsen. Leveggen (hjørnet) ble også laget. Stoppkant-list laget mot hekk.

 

Nye terrassebord lagt på hele terrassen.


Følgende arbeid ble utført:
Oppsetting av ny levegg (hjørne) på terrasse, utvidelse av terrasse, samt legging av nye terrassebord på hele terrassen.