Terrasse ~ Kongsgård, Kristiansand S

En investering i uteareal...


Familien hadde et ønske om å gjøre en forandring med disse tre uteplassene;

Terrasse # 01 / Veranda - sett fra siden;


Terrasse # 02 - sett "ovenfra":


Terrasse # 02 - sett fra nedre, venstre hjørne;


Terrasse # 03 - sett forfra;


Det ble foreslått å bytte ut eksisterende gjerde med en 2,0 m høy levegg, slik at man kunne få skjermet innsynet fra naboen - mens man oppholdt seg på Terrasse # 02.Terrasse # 03 og levegg ble "lagt på is" - til en seinere anledning.

Terrasse # 01 / Veranda begynner å ta form. Terrassebordene er her av den mer solide og kraftigere typen (28 x 120);


Rekkverk / gelender med toppbord på veranda og trapp ferdig;
Grunnet en svært varierende trinnhøyde og trinndybde på trappetrinnene på den eksisterende murtrappen, måtte et fundament for det aller nederste trinnet støypes før det hele kunne ferdigstilles.


Fronten ferdig kledt og den gamle murtrappen skjult;


En luke er jo alltid kjekt å ha;


Slik ble verandaen seende ut, her sett fra trappesiden;


Verandaen, sett fra andre siden;


Trappen - sett "ovenfra", og utsikten mot nederste terrassen;


Trappen - sett forfra / nedenfra. Fundamentet for det nederste trinnet er støypt og trinnet er ferdig kledt;


Detalj - trappesiden: Begge undersidene ble kledt igjen. Også dette for å få skjult den gamle murtrappen;


Detalj - trappesiden: Fikk også dekket over det gapende mellomrommet mellom gammel og ny trapp;


Detalj - første trappetrinnet. Hadde det ikke vært skråkuttet på hjørnet - så hadde sikkert noen slått stortåen sin borti kanten, tror du ikke?!;


Kommentar til bildet ovenfor;

Jeg var igrunn mest opptatt med støyping av understøttene på den nederste terrassen en tidlig, men akk så regnfull morgen...

Fruen kom ut, jøsset litt på toppen av trappen (så jeg måtte jo nesten følge med...), gikk sakte ned trappen mens hun så fra side til side og betraktet "resultatet".

Hun stoppet så på det nederste trinnet, så først lenge på det høyre hjørnet av det første trappetrinnet (bildet ovenfor), gikk to små skritt over på venstre side - og betraktet denne siden også lenge, før hun svært fornøyd "konkluderte" med følgende uforglemmelige "attest":

"Det ble jo så fint at det simpelthen LYSER snekkerglede av det hele!" :-)))


Nederste terrassen - sett "ovenfra":


Nederste terrassen - sett fra nedre, venstre side: