Terrasse ~ Jærneskollen, Kristiansand S

Prosjekt - Del # 01 | Prosjekt - Del # 02


En ytterligere investering i uteareal...

Det gamle og øvre terrassedekket var lagt med 'standard' terrassebord (21 x 95). Det ble her foretatt en markant utvidelse samt oppgradert til en mer solid og kraftigere type (28 x 120).


Slik så det gamle og øvre terrassedekket ut;


Omtrent 40 cm av toppen på steinen (på bildet under) måtte fjernes for å kunne komme ut i riktig høyde med toppen av det nye terrassedekket;Etter 2 uker begynner det omsider å ligne på noe;


Understøtter og rammeverket nesten helt ferdig.
Alle dragerne (2"6") ferdig spikret. 3 stk. understøtter (2 x 2"8") er også satt opp under, omtrent midt på, med ca. 2,0 meters mellomrom;


Utstikket og trappen på siden ferdig;


Det bakerste hjørnet hvor grillen / peisen skal være;


Trappen foran nesten helt ferdig;Bakveggen ferdig;


Resten av bildene taler i grunn for seg selv...Til slutt et "oversiktsbilde", tatt fra der hvor man kommer opp trappen. Simpelthen en kongeterrasse... Derom ingen tvil!


Det som gjenstår er å få støpt sokkelen i hjørnet hvor grillen / peisen skal være, få murt opp grillen / peisen og å få gjort taket ferdig.


Prosjekt - Del # 01
| Prosjekt - Del # 02