Veranda og Trapper ~ Jærneskollen, Kristiansand S

Her skal det etter hvert komme en trapp...

 

Trapp 01

Utgangspunktet...

 

Trapp 02

 

Trapp 03

Perfekt! :-)

 

Trapp 04

En skrå variant - på andre siden av huset...

 

Trapp 05

Ferdig behandlet

Ferdig behandlet! :-)

 

Bilde 01

Verandaen og halvtaket. Taket er ikke ferdig, derfor skråavstiverne og de manglende vindskiene og vannbordene

(Dette bildet - og alle nedenfor, er tatt ca. 07:45). :-)

 

Bilde 02

Sett fra hjørnet ved garasjen.

 

Bilde 03

Sett fra hjørnet ved kjøkkenvinduet (Kjevik flyplass, midt på bildet ~ ca. 1,0 cm over rekkverket).

 

Bilde 04

Skrådelen av rekkverket. Port for snømåking helt til venstre.

 

Bilde 05

Som vist her...

 

Bilde 06

Rekkverket mot veien, porten til venstre.

Bilde 08

Trappen opp...

 

Bilde 07

Trapp med port.

 

Bilde 09

Plattingen foran.

 

Bilde 10

"Frirommet" under...

 

Bilde 11

"Prosjektet" sett fra naboens veranda.